Osobní stránky

Vítejte na mých osobních stránkách, které jsou věnovány mým zálibám - amatérské meteorologii, což je pozůstatek mého bývalého povolání, a dalším koníčkům mezi které patří cestování, fotografování a hlavně zpracování videodokumentace z mých cest. Stránky o počasí zahrnují především data naměřená vlastní meteorologickou stanicí. Náplň ostatních stránek bude proto vznikat postupně v další fázi doplňování webu.

Bydlím v městě Horní Blatná, které se nachází 24 km severoseverozápadně od krajského města Karlovy Vary v průměrné nadmořské výšce 900 m ve vrcholových partiích Krušných hor. Město má poměrně bohatou historii a jeho historické jádro patří k nejzachovalejším v Krušných horách a je městskou památkovou zónou.

Více o našem městě se dočtete na samostatné stránce tohoto webu nebo na oficiálních stránkách městského úřadu.